FastStone Photo Resizer 3.2 (ย่อไฟล์รูปภาพ)

FastStone Photo Resizer เป็นโปรแกรมย่อไฟล์รูปภาพที่สามารถจัดการทีละหลายไฟล์พร้อมกันได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา นอกจากนี้โปรแกรม FastStone Photo Resizer ยังมีเครื่องมือในการจัดการรูปภาพอีกมากมาย เช่น การย่อขนาดไฟล์รูปไฟล์, การแปลงไฟล์รูปภาพที่รองรับ JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF , การครอปรูป, การเพิ่มข้อความ, การใส่กรอปรูปและการใส่ลายน้ำ เป็นต้น

FastStone Photo Resizer 3.2

การทำงานของโปรแกรม FastStone Photo Resizer  จะเป็นลักษณะการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว และสามารถกระทำกับหลายๆ ไฟล์ได้ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้สะดวกสบายในการย่อขนาดไฟลืภาพ หรือแม้แต่การใส่ลายน้ำก็ตาม ที่สำคัญโปรแกรมนี้สามารถย่อไฟล์จากกล้อง พร้อมแชร์ในอินเตอร์เน็ตได้

ข้อดีของโปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.2 เบื้องต้น

  • สามารถย่อขนาดไฟล์รูปภาพได้ทีละหลายรูป เพียงแค่ตั้งค่าครั้งเดียว
  • มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้มากมายเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ
  • โปรแกรม FastStone Photo Resizer จะรองรับไฟล์นามสกุล JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
  • สามารถแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ทันที

FastStone.Photo.Resizer.3.21

ดาวน์โหลดโปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.2 >>> ดาวน์โหลด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com