Nero BackItUp 2014 บริการสำรองข้อมูลออนไลน์ฟรี

Nero BackItUp เป็นโปรแกรมที่เปิดบริการให้ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลแบบออนไลน์ฟรี มีพื้นที่กำจัดให้มากถึง 15 GB ถ้าเราอยากจะได้พื้นที่เพิมเติมก็คงต้องเสียเงินค่าบริการในส่วนที่เราจะขอพื้นที่เพิ่ม โปรแกรม Nero BackItUp สามารถรองรับการสำรองข้อมูลออนไลน์บน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของ Android จึงง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Nero BackItUp ก็ไม่ยาก

916Nero_Back_It_Up_Wallpa

การทำงานของโปรแกรม Nero BackItUp คือ เราสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล จากนั้นโปรแกรม Nero BackItUp จะทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากโฟลเดอร์ที่เราเลือกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ เป็นต้น ทางโปรแกรมก็จะซิงค์ข้อมูลให้เป็นระยะ ในส่วนของความปลอดภัยของข้อมูลก็จะสูงมาก เพราะอยู่ในการดูแลบริหารจัดการโดย Nero

ข้อดีของโปรแกรม Nero BackItUp บริการสำรองข้อมูลออนไลน์ฟรี

  • สามารถสำรองข้อมูลออนไลน์ได้ฟรีสูงสุดถึง 15 GB
  • รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC และอุปกรณ์ Android
  • สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และมีระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลที่สำรองถูกจัดเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูง

nero-backitup

( ดาวน์โหลดโปรแกรม Nero BackItUp >>> ดาวน์โหลด )

 เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com