โปรแกรมแชทผ่านไมค์ Razer Comms

Razer Comms เป็นโปรแกรมแชทผ่านไมด์ที่พํมนาขึ้นโดยทีมงาน Razer และถูกออกแบบมาเพื่อคนชอบเล่นเกมส์โดยเฉพาะ เพราะ Razer Comms จะเข้าใจเกี่ยวกับเกมส์ อุปกรณ์ในการเล่นเกมส์เป็นอยากดี เราจึงสามารถใช้ Razer Comms ในการสื่อสารระหว่างกันจะได้ร่วมมือในการเล่นเกมส์ง่ายขึ้น

ความสามารถของโปรแกรม Razer Comms เบื้องต้น 

  • สามารถใช้สื่อสารระหว่างกันในการเล่นเกมส์
  • รองรับทั้งการแชทแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
  • มีระบบ VoIP ที่สามารถทำงานร่วมกับเกมส์ได้
  • ส่งข้อมูลเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุยกันได้เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • หมาะสมกับการใช้เล่นเกมส์ออนไลน์

Razer-Comms-2

(ดาวน์โหลดโปรแกรม Razer Comms >>> ดาวน์โหลด )

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com