โปรแกรมห้องแชทสนทนา TeamTalk

TeamTalk เป็นโปรแกรมแชทสนทนาที่แตกต่างจากโปรแกรมแชทอื่นๆ กำลังเป็นที่นิยมมาแรง โดยจะเน้นการทำงานที่สนทนาเป็นกลุ่ม หรือจะประชุมผ่าน TeamTalk ได้ เน้นการใช้งานกล้อง ไมด์ ที่ไว้คุยสื่อสารกันครบถ้วน รวมทั้งสามารถพิมพ์แชทคุยกันแบบสั้นๆได้ แต่ความแปลกของ TeamTalk ที่ไม่เหมือนโปแกรมห้องแชทสนทนาอื่น คือ สามารถสร้างห้องแชทที่อนุญาติให้เฉพาะคนที่เราอนุญาติและมีสิทธิ์เท่านั้น

teamtalk-logoความสามารถของ TeamTalk ในเบื้องต้น

  • ประชุมออนไลน์ พูดคุยเป็นกลุ่ม
  • สามารถสร้างห้องแชทส่วนตัวได้
  • สามารถพูดคุยผ่านทางกล้องและไมค์
  • สามารถแชทด้วยการพิมพ์ข้อความสั้นส่งแบบเป็นข้ความส่วนตัว หรือส่งเป็นกลุ่มได้
  • สามารถรองรับการส่งข้อมูลไฟล์ รูปภาพ และระบบ Push-to-talk
  • สามารถตั้งเซิฟเวอร์ห้องแชทเอง เพื่อความเป็นส่วนตัว

(ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamTalk  >>> ดาวน์โหลด )

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com