ดาวน์โหลดโปรแกรม FBackup Free

fbackup

โปรแกรม FBackup คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณ๊ข้อมูลหาย โดยนำไปข้อมูลที่สำรองเอาไว้ไปเก็บอีกที่หนึ่ง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะกินพื้นที่เยอะเพราะข้อมูลจะถูกบีบอัดและจัดเก็บเป็นไล์ ZIP   ข้อมูลที่ต้องการสำรองผู้ใช้จะสามารถเลือกเองได้เลยว่าต้องการสำรองอะไรบ้าง หรืออาจจะตั้งค่าให้โปรแกรมทำงานสำรองข้อมูลในแต่ละวันเองโดยอัตโนมัติ Download

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com