ดาวน์โหลด Wise Game Booster Free


Wise Game Booster
  คือโปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อสาวกเกมส์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยจัดระเบียบคอมพิวเตอร์ใหเเหมาะสมเวลาที่เราเล่นเกมส์ ซึ่งเกมส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงๆ เพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆจึงหมดสิทธิ์ไปโดยปริยาย หรืออาจจะเล่นได้ก็จริงแต่ก็จะทำให้บรรดาสาวกเกมส์หงุดหงิดและลำคาญเพราะเกมส์จะกระตุกบ้าง ค้างบ้าง ซึ่งโปรแกรมนี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็มจุดด้อยตรงนี้ให้หายไป

Wise Game Booster

หลักการทำงานของโปรแกรมก็คือ จะเข้าไปจัดการปิดโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆไว้ชั่วคราว และจัดแต่งการตั้งค่าวินโดว์ให้เกมส์สามารถใช้พื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่  Download

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com