โปรแกรมจดบันทึก Evernote 5.1

โปรแกรม  Evernote เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการจดบันทึก เตือนความจำ แนวคิดใหม่ ที่คุณสามารถใส่อะไรลงไปในบันทึกของคุณก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่คุณพิม ภาพถ่ายต่างๆ คลิบวีดีโอ หรืออะไรก็ตามแต่ สามารถนำมาเซฟเก็บไว้เป็นสมุดบันทึกของคุณได้ทั้งหมด หรืออาจจะเขียนข้อความด้วยลายมือของคุณเองใส่ลงไปด้วยก็ได้

evernote

โปรแกรมถูกพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมข้อมมูลของตนเองได้ไม่ว่าผู้ใช้จะใช้งาน Evernote ใน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตก็ตาม แต่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว  Download

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : FileCentaur.com