ดาวน์โหลด Defraggler 2.17


Defraggler  
คือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ” ฮาร์ดิส “โดยเฉพาะ โดยโปรแกรมนี้จะมีหน้าที่จัดระเบียบข้อมมูลต่างๆบนฮาร์ดิสให้เข้าที่เข้าทาง

defraggler

ทำไมต้องใช้โปรแกรม  Defraggler ??

–   เหตุผลคือ  เราใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกๆวัน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์สะเปะสะปะ ไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง เวลาที่เราจะค้นหาไฟล์อะไรสักอย่างคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการค้นหาที่มากกว่าปกติ ซึ่งโปรแกรม  Defraggler จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ มันจะช่วยจัดเรียงข้อมมูลบนคอมพิวเคอร์ของคุณให้เป็นระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาให้น้อยลง อีกทั้งยังช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น  Download