ดาวน์โหลด CCleaner 4.10.4570 ฟรี

CCleaner   เป็นโปรแกรมที่มีไว้ใช้สำหรับกำจัดไฟล์ขยะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไฟล์ขยะต่างๆเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตในแต่ละวันของเราซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีการบันทึกข้อมมูลต่างๆเอาไว้มากมาย ซึ่งบางคร…